Skip to content

Over Frank

Laten We Eerlijk Zijn

Eerlijkheid duurt het kortst…

* Werk | Relaties | Welzijn

Ga nooit van huis zonder goed excuus…

De werkelijkheid kent vele verhalen maar slechts een realiteit

F.A. Middendorp

Frank Middendorp

De mens leeft in verhalen

Het leven is zit vol met verhalen. Verhalen geven het leven richting en betekenis. Tegelijkertijd kunnen de verhalen die we ons zelf vertellen een betekenis krijgen die ons leven niet ondersteunt. Dan wordt een verhaal een lek in je energiehuishouding en belemmeren ze jouw levensvreugde.

Als filosoof help ik mensen om hun gedachten te verifiëren op de aard en draagwijdte van de verhalen die ze zichzelf vertellen. De kwaliteit van de verhalen die je jezelf vertelt, bepaalt in hoge mate de kwaliteit van de ervaring van jouw leven.

Twee soorten verhalen

Het verhaal dat lang en ingewikkeld is, is doorgaans het verhaal dat vele details en verwijzing naar de omstandigheden kent. Het is het verhaal dat energie kost en ons berooft van de controle over ons lot. Het verhaal dat kort en bondig is en waarin de oorzaak van de kwaliteit van het leven voor een belangrijk deel in eigen boezem wordt gestoken, is het verhaal waarin wij de leider kunnen zijn. Welk verhaal in jouw leven is nodig toe aan pensioen en welk verhaal gaat dit vertrek in gang zetten? Kom er achter in een goed gesprek; ofwel een filosofisch consult

Mentoren 2010 -2015

Survival of the fittest shows in the one
who adapts the quickest to a new environment

F.A. Middendorp

Mentoren

Filosofie is de kunst van het denken, het overwegen en het heroverwegen. Immanuel Kant stelde dat een rationeel mens de beschikking heeft over de rede om diezelfde rede ter verantwoording te roepen. Een mooie gedachte. Maar voor wie echt sneller verder wil komen (omdat je leven in een impasse terecht is gekomen) is zelfs dat ‘gesprek met jezelf’ niet betrouwbaar genoeg. Het ligt in de natuur van de mens om zijn gelijk te zoeken en zijn eigen redeneringen te willen bevestigen. Geen vruchtbare grond voor nieuwe gedachten…

Crisis, What Crisis?

Als kind van de jaren ’60 ben je opgegroeid met het idee dat alles mogelijk is en dat crisissen een ‘ver-van-mijn-bedshow’ is. Tot dat in 2008 de kredietcrisis uitbrak en ik in 2011 de deuren van mijn school moest sluiten. Wat nu? Denkkracht inhuren; ofwel trainingen volgen, mentoren in de arm nemen, je eigen gelijk eens flink op z’n kop laten zetten. Vandaag de dag zijn uitzonderlijke situaties de normaalste zaak van de wereld. Wat kan je doen? Je eigen denken regelmatig op z’n kop laten zetten door iemand die weet wat het is om in een impasse te zitten maar die getraind is om anderen daar snel uit te halen. Tijd voor een goed gesprek?

Wie is

Frank & Vrij

‘What’s in a name?’

Lets Be Frank

‘Te zijn of niet te zijn’ dat is de vraag

Ik ben Frank en ik ben frank. Deze ogenschijnlijk eenvoudige uitspraak heeft een verrassend taalfilosofisch onderlaag. Het Portugees kent twee verschillende vormen voor het werkwoord ‘zijn’; ‘Ser’ en ‘Estar’sluit dat perfect aansluit bij het dilemma dat we van Shakespeare geërfd hebben. Een verschil die de filosofische onderlaag van bovenstaande uitspraak het best blootlegt.

‘Ser’ en ‘Estar’

  1. Het werkwoord ‘Ser’ verwijst naar het werkwoord ‘zijn’ dat als permanent en onveranderlijk wordt beschouwd. ‘Ik ben frank’ als aanduiding van een permanente en authentieke karaktereigenschap.
  2. Het werkwoord ‘Estar’ verwijst naar het werkwoord ‘zijn’ naar datgene dat veranderlijk en tijdelijk is. ‘Ik ben Frank’ als een arbitrair gekozen woord dat aan het relatief permanente entiteit met de eigenschap ‘frank’, wordt toegekend.

De wereld van de schijn

Het zijn van ‘ser’ verwijst naar wat er daadwerkelijk is, ‘estar’ verwijst naar het tijdelijke dat we aan het permanente hebben toegevoegd. Een fundamenteel project van de filosofie is de zoektocht naar het onwrikbare statuut van de permanente waarheid als fundamenteel verschillend van de wereld van de tijdelijke schijn waar de meeste mensen genoegen mee nemen.

Tools4life | NoMoreGurus | Corporate Events & Seminars

The Boxx | E.Z. Money | Tapeless Studio

Voor de liefhebber