|

Another Reason To Believe

Een andere reden om te geloven

Is Geloven Blind Vertrouwen?

In de eerste video zagen we dat het begrip “geloven” een specifieke evolutie heeft ondergaan. Geloven is geëvolueerd van een onvoorwaardelijke eed van trouw aan God, naar een concept dat op veel verschillende manieren kan worden opgevat. Het Engelse woord “faith” is van oudsher een exclusief, religieus begrip. Geloven was ooit een teken van trouw en het afleggen van een gelofte aan een persoon of God. Geloven was synoniem met vertrouwen in de genade en goedheid van God. Geloven als onvoorwaardelijke eed van trouw aan God, versus filosofische metafysica gebaseerd op rationele argumenten.

Geloven’ in een religieuze connotatie, hanteert een strikt binair begrip van goed en fout. Geloven omvat een mate van duidelijkheid die niet aan twijfel onderhevig is. De moderne opvatting van geloven heeft echter zowel betrekking op weten als op twijfel. Daarmee contrasteert de eed van trouw met de opvattingen van rationele filosofische beschouwingen, zoals over de grote metafysische vragen, zoals de aard van de werkelijkheid, de aard van het goede en een verklaring voor het kwaad.

Iemand geloven, zegt iets over hoe wij die persoon waarderen en eren. Iemands woord geloven is een taaldaad, gelijk aan het doen van een belofte. Men kan iemand als persoon geloven, maar dat betekent niet dat men altijd gelooft wat de ander gelooft. Geloven heeft dus een dubbele dimensie. Geloven zegt iets over de persoon, en het zegt iets over de propositie die deze persoon vertegenwoordigt.

  1. De uitspraak “Ik geloof in God” staat in contrast met: ‘Ik geloof dat het regent’.
  2. De uitspraak ‘Ik geloof in God’ is meer dan een propositie.
  3. Ik geloof in God is een propositie met een persoonlijke betrokkenheid op die propositie.

De uitspraak “Hij gelooft in God” is echter een zuiver beschrijvende uitspraak over een mentale toestand van de andere persoon.

Alles Geloven Wat God Zegt?

In God geloven, betekent alles geloven wat God zegt, omdat God waarachtig is. De religieuze geloofsbelijdenis is een geloofsbelijdenis, gebaseerd op een onvoorwaardelijk geloof in God. De geloofsbelijdenis gaat over het doen van een belofte, zonder vooronderstellingen. Dit zou, althans gedeeltelijk, het onherroepelijke begin van een veelheid aan radicaal verschillende werkingen van het werkwoord “geloven” kunnen verklaren. Maar reduceert een met rationele argumenten verklaard geloof, de religieuze term geloof tot het louter verkondigen van enkele willekeurige propositionele waarheden?

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *