Artificial Intelligence & Implicit Bias [4]

Artificial Intelligence & Implicit Bias [4]

Welkom bij de vierde video in onze reeks over impliciete vooroordelen en kunstmatige intelligentie. We hebben gezien dat de vorming van impliciete vooroordelen in kunstmatige intelligentie ernstige negatieve gevolgen kan hebben voor de betrouwbaarheid van de epistemische kwaliteit van de output. Simpel gezegd: AI heeft niet altijd gelijk en kan net als mensen bevooroordeeld zijn….

Artificial Intelligence & Implicit Bias [3]

Artificial Intelligence & Implicit Bias [3]

Wat is een psychologische bias? Wat bedoelen we als we het hebben over bias? Wat is bias, en wat zijn precies de onderscheidende factoren die een bias impliciet maken? Om een beter begrip van de term te krijgen, kijken we naar de oorsprong van het woord. Het concept ‘bias’ vindt zijn etymologische oorsprong in de…

Artificial Intelligence & Implicit Bias [2]

Artificial Intelligence & Implicit Bias [2]

Wat is de oorzaak van Implicit Bias in AI? In het vorige hoofdstuk hebben we de opkomst en impact van kunstmatige intelligentie in onze samenleving verkend, met een speciale focus op de uitdagingen en zorgen rondom vooroordelen in AI. We hebben de complexiteit van AI-systemen onder de loep genomen en de noodzaak benadrukt om de…

Artificial Intelligence & Implicit Bias [1]

Artificial Intelligence & Implicit Bias [1]

Hoe betrouwbaar is AI? De recente vooruitgang in kunstmatige intelligentie (AI) heeft de wereld verbaasd. Terwijl AI veelbelovend is, zijn er ook zorgen over de onbedoelde vooroordelen die het kan vertonen. Het mysterie rondom hoe deze AI-systemen tot hun conclusies komen, maakt het probleem nog ingewikkelder. Deze blog duikt dieper in de vergelijking tussen natuurlijke…

Filosofisch Naturalisme.
|

Filosofisch Naturalisme.

Is de fysieke wereld alles dat er is? Wat is Filosofisch Naturalisme? Filosofisch naturalisme is het standpunt dat vertrekt van de veronderstelling, dat er in de werkelijkheid niets is, buiten de natuur. Filosofisch naturalisme moet in overeenstemming zijn met de natuurwetenschap. Het filosofisch naturalisme reduceert alles wat in de werkelijkheid bestaat tot een autonoom object,…

Bewustzijn en Functionalisme
|

Bewustzijn en Functionalisme

Consciousness, J. Kim, Philosophy of Mind, Boulder, Westview Press, 2006. Functionalisme. Functionalisme verklaart processen door te zoeken naar de functionele oorzaak van een bepaald proces. Een functionalistische visie op het bewustzijn, stelt dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen verschillende mentale bewustzijnstoestanden. Vanuit een functionalistisch perspectief zou het menselijk vermogen tot hoger-orde denken een duidelijk…

Fenomenologisch bewustzijn
|

Fenomenologisch bewustzijn

Consciousness, J. Kim, Philosophy of Mind, Boulder, Westview Press, 2006. Fenomenologisch bewustzijn Ned Block (geboren in 1942) is een Amerikaans filosoof en hoogleraar filosofie en psychologie aan de New York University die gespecialiseerd is in de filosofie van de geest. Ned Block wijst erop dat er een verschil is tussen fenomenologisch-bewustzijn en toegangs-bewustzijn. De term…