Skip to content

Filosofisch Consult

“One of The Hardest Things In Life Is to Disrupt Yourself To Think”

P.D Ouspensky

Wat is een Filosofisch Consult?

Het leven is een gesprek

Het leven is zit vol met verrassingen. De mens onderscheidt zich van een dier doordat hij in staat is zich enigszins op die verassingen voor te bereiden. Het leven is een verzameling gesprekken die op een of andere manier in die context staat.

Het rationele dier wikt en weegt maar hoe lang je ook wikt of weet, ‘zeker weten’ is de mens niet gegeven.

Wat levert een filosofisch consult op?

Een wijs mens laat zijn wikken en wegen van tijd tot tijd uitdagen op denkfouten. Filosofie is de kunst van het denken. In een filosofisch consult komen we samen denkfouten op het spoor, zodat jij beter in staat bent de verrassingen in jouw leven zoveel mogelijk ten goede te benutten.

Heb jij een dilemma dat dringend een alternatieve denkroute kan gebruiken? Boek dan nu een gratis filosofisch consult.

mr. drs. H.M.G. van Den Dool

Beleidsmaker Watermanagement

Frank Middendorp is – net als Spinoza – een filosoof. Spinoza sleep daarnaast echter ook lenzen. Lenzen waardoor je dingen kan zien. De lens waarmee je naar de wereld kijkt, bepaalt jouw theorievorming. Een theorie is bepalend voor hoe je, dat wat je ziet, interpreteert. Een andere lens geeft een andere theorie en een andere theorie transformeert de blik op de wereld.

Jaël Rauter

Vermogensbeheer | Crypto Guru

De gesprekken met Frank zijn altijd zeer dynamisch en leerzaam. Als vermogensbeheerder ben voornamelijk bezig met het voorspellen van de ontwikkeling van de economie. Een filosofisch perspectief op mijn vakgebied is zeer waardevol omdat het uiteindelijk over mensen gaat en wat mensen beweegt. Als ik goed begrijp wat mensen beweegt dan ben ik beter in staat goede beslissingen te nemen.

Lex Welter

Pensionado ABN

Frank stak mij, met zijn aanstekelijke enthousiasme, aan, om de extra stappen te zetten die nodig waren resp zijn, in mij politieke loopbaan. Maar ik heb door zijn enthousiasme ZELF die stappen gezet. Zijn gedachtengoed laat mij niet meer los. Hij schudt je wakker en hij schudt de boel op. Alles vanuit het principe dat mensen niet veranderd willen worden, maar zelf willen veranderen! Dankjewel voor je inzet en jouw rijke ervaring met de filosofische wetenschap die een mens ertoe brengt om na te denken over de zaken die voor jou, van groot belang zijn en van daaruit te handelen. Dankjewel Frank.

Harry van den Dool

Beleidsmaker Watermanagement

Frank Middendorp is – net als Spinoza – een filosoof. Spinoza sleep daarnaast echter ook lenzen. Lenzen waardoor je dingen kan zien. De lens waarmee je naar de wereld kijkt, bepaalt jouw theorievorming. Een theorie is bepalend voor hoe je, dat wat je ziet, interpreteert. Een andere lens geeft een andere theorie en een andere theorie transformeert de blik op de wereld.

Jaël Rauter

Vermogensbeheer | Crypto Guru

De gesprekken met Frank zijn altijd zeer dynamisch en leerzaam. Als vermogensbeheerder ben voornamelijk bezig met het voorspellen van de ontwikkeling van de economie. Een filosofisch perspectief op mijn vakgebied is zeer waardevol omdat het uiteindelijk over mensen gaat en wat mensen beweegt. Als ik goed begrijp wat mensen beweegt dan ben ik beter in staat goede beslissingen te nemen.

Lex Welter

Pensionado ABN

In mijn actieve professionele leven ben ik heel wat trainers en consultants tegen gekomen. De laatste jaren ben ik actief binnen de waterschapspolitiek en daar ben ik Frank tegen het lijf gelopen. Ik was aangenaam verrast door de verfrissende conversatie die een filosofisch perspectief kan opleveren. Daar waar veel coaches en consultants in oplossingen denken, stelt Frank de grotere missie-visie in vraag.

Ieder helder inzicht, begint met een

Heldere Vraag

De Moderne Filosoof

‘Hij die de wijsheid begeert’

Een rijk verleden

De moderne filosoof kan putten uit een rijk verleden van denkers die over de meest uiteenlopende fundamentele thema’s reeds lang en uitvoerig hebben nagedacht. Het is dus raadzaam om bij iedere eigen ‘geniale intuïtie’ jezelf eerst af te vragen of deze gedachte niet al eens eerder filosofisch is uitgebeend door één van de grote filosofen van de traditie. Frank relativeert daarom zoveel als mogelijk, zowel zijn ‘eigen-wijsheid’ als ‘de eigen-wijsheid’ van een ieder die zijn raad komt halen. De moderne filosoof vertrouwt daarom allereerst op ‘de wijsheid van de wereld’ voor het funderen van zijn eigen wijsheid.

Hieronder volgt een korte uiteenzetting van Franks meest belangrijke bronnen.


Filosofie

Een helder inzicht komt niet uit de lucht vallen. Een helder inzicht is geen product van een onverklaarbare intuïtie of het resultaat van een onderbuik-gevoel of de waan van een emotie. Tegelijkertijd; het lijf liegt nooit en is vaak het eerste signaal dat er iets aan de hand is. Iets dat nog niet aan de oppervlakte van het bewustzijn is gebracht.

Emoties en intuïties zijn vaak de eerste boodschappers van een onopgelost dilemma of een waarheid die zich niet meer laat onderdrukken. Het weten te verwoorden van een dergelijke fysieke boodschap in rationele termen is het werk van de filosoof. Alhoewel iedere rationele verklaring altijd aan de voortdurende twijfel van onderzoek onderhevig blijft, is het baren van een rationele grond (Maïeutiek, Socrates) voor een fysieke intuïtie veelal de eerste stap naar een nieuwe begin.

Een nieuw begin is het logische gevolg van een helder inzicht die het mogelijke maakt dat een natuurlijke verandering het levenslicht kan zien. De filosofie is de algemene verzamelnaam voor de discipline die zich bezighoudt met het formuleren van de meeste algemene uitspraken met de hoogst mogelijke graad van geldigheid.

De Vierde Weg

De afgelopen 20 jaar heb ik mij steeds verder verdiept in het gedachtegoed van ‘De Vierde Weg’ (The Fourth Way). ‘De Vierde Weg’ is de naam de Russische filosoof P.D.Ouspensky gaf aan het gedachtegoed dat hij van G.I.Gurdjieff ontving. Het stelsel van ‘De Vierde Weg’ wordt alom beschouwd als een ‘esoterische leer’ ( een verborgen of innerlijke leer) maar kan naar mijn mening het best beschouwd worden als een ‘Antropologie’ (een verklaring voor het mens zijn).

Het belangrijkste uitgangspunt van de antropologie van het stelsel van ‘De Vierde Weg’ neemt een duidelijke stelling in het filosofisch debat over de ‘vrije wil’ en ‘agency’. Het stelsel van ‘De Vierde Weg’ kan als compatibilistisch omschreven worden, dat stelt dat vrije wil ‘compatible’ is met ‘determinisme’. De mens is een onderdeel van een gedetermineerde wereld waarin het welbepaalde mogelijkheden heeft tot vrije wil en agency.

Het stelsel van ‘De Vierde Weg’ ziet de mens van nature als een ‘machine’ en dus volledig gedetermineerd maar wel met de mogelijkheid deze gedetermineerdheid gewaar te worden en daarmee de reikwijdte van zijn ‘vrije wil’ te kunnen vergroten of wel zijn natuurlijke talenten en vermogens te ontwikkelen voorbij aan het gedetermineerde reeds gegeven niveau van de natuur.

Ayn Rand

Hoewel het poneren van een favoriete filosoof, in mijn optiek, haaks staat met het hierboven genoemde ideaal van de filosofie (de discipline die zich bezighoudt met het formuleren van de meeste algemene uitspraken met de hoogst mogelijke graad van geldigheid) is het werk van de Amerikaanse schrijfster en filosofe Ayn Rand – ofwel Alisa Zinovjevna Rosenbaum, Sint-Petersburg, 2 februari 1905 – New York, 6 maart 1982 – een grote invloed op het structuren van mijn denken geworden.

Ayn Rand, die aan het eind van de jaren twintig en begin jaren dertig van de vorige eeuw haar eerste successen in de USA behaalde, ontwikkelde uiteindelijk een eigen filosofie die onder de naam objectivisme een groot gehoor vond. Het objectivisme bouwt voort op het fundamentele realistische uitgangspunt van Aristoteles, die, in tegenstelling tot Plato, stelde dat het wezen van de realiteit in de materiele wereld gezocht moest worden. Het objectivisme is dus een op rationele grondslagen gefundeerde filosofie, waarin een groot aantal filosofische themas, die al eeuwen de veel stof tot debat opleveren, van een helder en rationeel onderbouwd fundament worden voorzien.

De grote overeenkomst met het gedachtegoed van ‘De Vierde Weg’ is het idee dat de mens als een mechanisch wezen het grootste deel van zijn leven slijt maar – in tegenstelling tot de positie van het stelsel van ‘De Vierde Weg’ – stelt Rand dat het ‘slapen’ van de mechanische mens een bewuste keuze is. Dat impliceert dat de mechanische voor het ‘in slaap zijn’ verantwoordelijk gehouden kan worden, daar waar het stelsel van ‘De Vierde Weg’ ervan uitgaat dat de mens in deze mechanische positie zich geworpen vindt maar dat hij de wil om te ‘ontwaken’ kan ontwikkelen.

Philosophy Blogposts

Op deze plek vind je een aantal schrijfopdrachten van mijn studie Wijsbegeerte

Bewustzijn en Qualia
Philosophy Philosophy Of Mind

Bewustzijn en Qualia

Consciousness, J. Kim, Philosophy of Mind, Boulder, Westview Press, 2006. Qualia Qualia is de filosofische term die verwijst naar de uiterlijke
Bewustzijn en Emoties
Philosophy Philosophy Of Mind

Bewustzijn en Emoties

Consciousness, J. Kim, Philosophy of Mind, Boulder, Westview Press, 2006. Emoties en bewustzijn Emoties zijn mentale bewustzijnstoestanden waaraan een mens nooit
A Reason To Believe
Philosophy Filosofie van de Religie

A Reason To Believe

Wat betekent het om iets te geloven? Een reden om te geloven Geloven is een centraal concept binnen de meeste
Another Reason To Believe
Philosophy Filosofie van de Religie

Another Reason To Believe

Een andere reden om te geloven Is Geloven Blind Vertrouwen? In de eerste video zagen we dat het begrip “geloven”
Filosofisch Naturalisme.
Philosophy Philosophy Of Mind

Filosofisch Naturalisme.

Is de fysieke wereld alles dat er is? Wat is Filosofisch Naturalisme? Filosofisch naturalisme is het standpunt dat vertrekt van
God en het Goede
Philosophy Filosofie van de Religie

God en het Goede

Wat is de aard van ‘Het Goede’? Wat is religie? Het begrip religie kent zoveel verschillende betekenis dimensies waardoor deze