Skip to content

Lucro Accountancy

Webreview & Quickscan

Intentie van deze Case Study

De intentie een Case Study is het in kaart brengen van de huidige stand van zaken van de online presence van een organisatie ten einde tot een solide advies te komen voor het betreffende bedrijf en als leerzame blog voor een ieder die er op uit is om zijn online presence ‘up to speed’ te houden.

Voor een algemene verkenning van de verschillende tussen WEB 1.0, WEB 2.0 en WEB 3.0 verwijs ik je naar deze pagina.

Op deze pagina neem ik de online presence van Lucro Accountancy door en beoordeel ik hun online presence op de volgende punten:

Marketing

De website van Lucro Accountancy valt te categoriseren als een z.g.n. WEB 1.0 website. Een WEB 1.0 website is statisch en doet vooral dienst als een online folder. Bij het ontwerpen van de site is de bouwer niet vertrokken vanuit een proactief marketing perspectief, dat er op gericht is een actie aan de bezoeker te ontlokken. De site heeft hooguit een functie voor reeds bestaande klanten om adresgegevens, telefoonnummers en/of de routebeschrijving op te zoeken. Een klantenportaal is wel voorzien, als we de header in de footer mogen geloven, maar daar valt op dit moment nog niets van waar te nemen.

Messaging

De site heeft voldoende tekst die alle aspecten van het bedrijf belicht. In principe is de inhoud van de teksten accuraat, maar de toon van de messaging kan hier en daar wat minder professioneel overkomen. De messaging is duidelijk niet vanuit een marketing perspectief geschreven zijn. Het gevolg daarvan zou kunnen zijn dat een unieke bezoeker a) snel de site weer verlaat of b) te lang moet zoeken. In de huidige tijd heeft bijna niemand meer het geduld om alle teksten door te spitten om misschien dat te vinden, waarnaar hij of zij op zoek is. Als een unieke bezoeker niet binnen 3 seconden het gevoel heeft dat hij kan vinden waar hij naar op zoek is, surft deze snel weer weg.

Functionaliteit

De site werkt prima binnen de conventies die we gewend zijn in WEB 1.0. Er is wel een pagina met ‘tips en trucs’ die geen content lijkt te bevatten. De ‘home’ knop kan uit het menu omdat iedereen weet dat het Logo als home knop dient. Alle top menu items zijn niet clickable op het contact item na. Dit is verwarrend. Het is verstandig om alle top menu items click-baar te maken (eventueel dubbel het eerste item van de bijbehorende dropdown).

Klantgedeelte

In de footer is er een widget met de titel ‘Klantgedeelte’ waar niets onder te vinden is. Mijn advies zou zijn, als iets (nog) niet bestaat, laat het dan weg of maak er een marketing-item van. Zo zou je deze functionaliteit kunnen aankondigen met een ‘wachtlijst’ voor mensen die als eerste op de hoogte willen worden gebracht zodra de functie beschikbaar is. Je zou er ook een link kunnen plaatsen naar een pagina waar mensen hun wensen voor een dergelijk functionaliteit kunnen opgeven. Je kan mensen uitnodigen als beta-testers en je kan marktonderzoek doen naar de wenselijkheid van een dergelijke functionaliteit en of men eventueel bereid is daar extra voor te willen betalen.

Op de contactpagina staat onderaan een loze header ‘NIEUWS’. De verplichte velden van het formulier kunnen volstaan met een asterisk die verwijst naar het woord ‘verplicht’ in kleine letters onder het formulier. Nu staat er twee keer pontificaal het woord ‘verplicht’ en dat een woord is dat bij veel mensen een negatieve connotatie opwekt.

Look & Feel

Over smaak valt niet te twisten. Ik ga dan ook geen uitspraken doen of ik de look & feel van de site ‘mooi’ vind. De vraag of de site al dan niet mooi is, is sowieso zeer betrekkelijk. Helaas is het esthetische aspect van de site voor veel kleine ondernemers de belangrijkste graadmeter of de site ‘goed’ of ‘slecht’ is. De nieuwe website wordt vol trots aan vriend en vijand getoond en als de schoonmoeder van de bedrijfsleider het ook een mooie site vindt, is het project geslaagd! Een goede site is een site die haar marketing doelstellingen haalt. Soms kan een te mooie site zelfs averechts werken!

Artistiek Project

De look & feel van een website is geen artistieke exercitie voor een kunstwedstrijd. De look & feel van een website is de visuele vertaling van de missie-visie van een organisatie. De missie-visie van een organisatie is bepalend voor hoe men het product of dienst van het bedrijf ervaart en is leidend in alle aspecten van de bedrijfsvoering. Geen onbelangrijk onderdeel van je marketing dus. Helaas is het goed uitwerken van een missie-visie statement vaak een ondergeschoven kindje.

Kleurstelling

De site is sober van kleurstelling die prima consequent is doorgevoerd. Het lettertype is professioneel maar niet te formeel. Je kunt je afvragen of je nog met een dergelijk klein corps wilt werken. Tegenwoordig is de trend over het algemeen een ruim opgezette site met een lettertype met een relatief groot corps. Een bezoeker kan natuurlijk altijd zelf de zoomfactor vergroten maar de grootte van het gekozen corps moet ook een bewuste keuze zijn die aansluit bij een doordachte look & feel.

Merknaam

Kort en krachtig

De merknaam LUCRO is zeer sterk. Het is kort en krachtig zonder dat je meteen moet weten dat dit woord in het Italiaans ‘winst’ betekent. (In veel talen zijn er afgeleiden te vinden van het woord LUCRO. Zelfs in het Nederlands spreken we over iets dat bijzonder lucratief is.)

Look & Feel Logo

Het logo sluit aan bij een gevoel van professionaliteit zonder al te formeel te willen zijn. Lucro communiceert op haar site ook dat zij een relatief klein bedrijf is, waarbij de aandacht en betrokkenheid met haar klanten voorop staat. Het logo geeft deze waarden in mijn beleving goed weer.

Fouderstory

Tegelijkertijd kan je je wel afvragen in hoeverre het concept ‘winst maken’ direct te maken heeft met accountancy. Ik denk dat het woord ‘winst’ heel goed gekozen is, maar het is het overwegen waard om te kijken hoe dit begrip kan worden ‘hertaald’ naar de voordelen van een professioneel en goed gevoerde administratie in het licht van het maken van winst.

( ‘Bescherm uw winst’, ‘de winst van een goede administratie’, ‘Jij maakt de winst, wij doen de rest’, ‘een mooie winst, verdient een goed administratie’ o.i.d.).

Dit zou een insteek kunnen zijn voor een deel van een founder-story (de reden waarom de oprichter ooit gekozen heeft om ZELF een bedrijf te starten die nu nog enigszins onderbelicht blijft op de huidige site, maar van belang is om de kleinschaligheid en persoonlijke betrokkenheid van het bedrijf te illustreren.

De Italiaanse connectie

Waar ik echter wel vraagtekens bij zet is die – min of meer – impliciete Italiaanse connectie. Deze connectie zal niet bij de meeste mensen meteen top of mind zijn. is mijn inschatting. De Italiaanse foto’s zijn welliswaar erg illustratief maar het duurde bij mij even voordat ik de connectie met Italië en Lucro had gelegd. Dat hoeft op zich geen probleem te zijn, mits er een duidelijk verband bestaat tussen de kernwaarden van Italië en de kernwaarden van Lucro.

Cultuur

Bij Italië denk ik aan design, lekker eten en cultuur, zaken die je zou kunnen associëren met openheid, vrijheid en creativiteit. Bij accountancy denk ik eerder aan meer zakelijke waarden zoals betrouwbaarheid, accuratesse en integriteit. In zakelijk zin is Italië helaas vooral bekend om zijn torenhoge staatsschulden, twijfelachtige politieke stabiliteit en notoire maffia cultuur. Dit lijkt mij een overduidelijke mis-match met de kernwaarden van een betrouwbaar en solide accountancy kantoor.

Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat er een bepaalde persoonlijk affiniteit met Italië is meegenomen in het website-ontwerp. Dat hoeft geen probleem te zijn, zolang deze affiniteit congruent is met de filosofie – de missie-visie – achter de look & feel van de site als visuele expressie van de missie-visie van het bedrijf.


Uit bovenstaand verslag valt op te maken dat ik veel belang hecht aan een doordacht uitgewerkte marketing strategie die op de schouders staat van een even zo goed uitgewerkte missie-visie statement. Ik denk dat het zeer verstandig is om de huidige missie-visie statement opnieuw tegen het licht te houden.

Vervolgens doe ik hier de volgende aanbevelingen.

  1. Update de site van WEB 1.0 naar WEB 2.0

Transformeer de huidige passieve site naar een interactieve marketing machine. Marketing is de manier waarop een bedrijf met de markt communiceert over zijn dienst of product met het oog op het realiseren van een conversie. De huidige site is niet gericht op het realiseren van een conversie. Een conversie is doorgaans een ‘sale’ maar in een online marketing omgeving is het achterlaten van klantgegevens (email) ook een conversie. Een WEB 2.0 website is een marketing instrument die er op gericht is om op zijn minst een dergelijke conversie te veroorzaken.

Lees hier meer over de verschillende web categorieën.

  • Content Marketing Strategie

Om een dergelijke conversie te realiseren volstaat een simple email veld niet meer. Mensen schrijven zich ook niet meer zomaar in voor een nieuwsbrief. We weten allemaal dat we dan serieus het risico lopen eindeloos gespamd te worden.

Het veroorzaken van een email conversie vraagt dus een doordacht plan waarbij de kwaliteit van de geboden content doorslaggevend zal zijn. Een content-marketing strategie kan je zo complex maken als je zelf wil. Een ‘Minimal Viable Content Strategy’ bestaat uit een aantal strategisch geschreven blogartikelen. Deze blogartikelen kunnen in google gevonden worden en levert op organische wijze unieke bezoekers aan.

  • Social Media

Op het moment dat er een content-strategie is, is het ook zinvol om na te denken over de aanwezigheid op sociale media. Ook hiervoor geldt dat je daar op verschillende niveaus aan kunt deelnemen en het onderhouden van je social media kan automatiseren. Er zijn zelfs bureaus die voor een schappelijk maandbedrag jouw social media voorzien van relevante content.

  • Functionaliteit

Het spreekt voor zich dat een WEB 2.0 site een heel ander niveau van functionaliteit vraagt. Zodra de site een marketing instrument wordt, wil je dat de bezoeker op een zeer bepaalde manier de site gaat gebruiken. Een manier die zoveel mogelijk aansluit bij wat iedere unieke bezoeker zoekt. Een WEB 2.0 site is een marketing instrument waarbij de klant een welbepaalde en doordachte ‘customer journey’ aflegt. Hiervoor dienen verschillende aspecten van de site en de follow-ups geautomatiseerd te worden.

  • Look & Feel

De look & Feel is de visuele vertaling van de missie visie van een bedrijf. De missie-visie geeft het antwoord op de vraag ‘Wat we doen’, ‘Voor wie we het doen’, ‘Waarom we het doen’ en ‘De manier waarop we het doen’ die tot uitdrukking komt in de definitie van 1 tot 3 kernwaarden. Het definiëren van goede missie-visie statement is meestal een ondergeschoven kindje. Als filosoof ben ik getraind in het onderscheiden van de verschillende aspecten van kernwaarden en op welke manier kernwaarden doorwerken in de haarvaten van een organisatie. Een kick-off sessie om de kernwaarden van het bedrijf aan te scherpen, is een belangrijke stap om de missie-visie messcherp te krijgen.


[password protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *