Lets Be Frank

Kernwaarden

Eerlijk

Frank doet zijn naam eer aan. Frank is eerder eerlijk en oprecht dan zoete broodjes te moeten bakken In een wereld van halve waarheden en oppervlakkigheid. Frank kan jouw leven, bedrijf of missie van een verfrissend nieuw perspectief voorzien. Als je dat wilt, daagt Frank je uit om de grenzen van je gebaande paden op te zoeken. Je niet te verbergen achter verhalen waarom iets onmogelijk lijkt. Eerlijkheid duurt het kortst omdat ze vanzelfsprekend is.

Open

Open als de brug naar authentieke verbinding. Open als je kwetsbaar durven op te stellen, omdat het mogelijkheidsvoorwaarde zijn voor groei en begrip. Open opent de deur naar een wezenlijk gesprek dat werkelijk, nieuwe perspectieven oplevert. Open is een functie van empathie voor het andere en vraagt het geduld van luisterend oor en een oplettend oog.

Integriteit

Integriteit is de instrumentele waarde die ten grondslag ligt aan ‘dat wat werkt‘. Integriteit gaat niet enkel over het uitspreken van goede intenties, maar om het onomwonden commitment om te handelen naar dat wat je uitspreekt. Wie zijn woord te eert alsof het zijn eigen wezen betreft, toont respect voor zowel zichzelf als voor de ander. Integriteit is de belofte aanspreekbaar te willen zijn op het nakomen van je woord en de bereidheid om jezelf te evalueren en te verbeteren.

Competenties

Kernwaarden

Ondernemer

Er zijn karaktereigenschappen die door ervaringen worden gevormd en er zijn er die van nature aanwezig zijn. Ondernemerschap is de constante factor is in Franks levensloop. Deze ondernemersgeest is niet aangeleerd maar een intrinsieke eigenschap die zo vanzelfsprekend is, dat het geen verdere uitleg behoeft. Alles wat Frank onderneemt, draait om het realiseren van authentieke en betekenisvolle projecten. Als ondernemer streeft Frank ernaar de drijvende kracht te zijn achter zijn initiatieven en de oorsprong te zijn van zijn projecten. Voor het juiste oor, behoeft dit alles echter geen verdere toelichting.

Filosoof

Filosofie verschijnt voor sommige als een ‘hobby voor oude mannen met dikke sigaren’. Filosofie is echter ‘de kunst van het denken’ in een zoektocht naar universele waarheden over de mens en zijn bestaan. Juist denken is fundamenteel voor het overleven van de mens. De mens kan zich, in tegenstelling tot de meeste dieren, niet louter verlaten op wat het instinct hem ingeeft. Resultaat is een functie van het maken van de juiste keuzes. Het maken van de juiste keuzes is een functie van het rationeel weten te doorgronden van ervaringen, de kennis van anderen en het juist inschatten van de mogelijke uitdagingen voor de toekomst. Gewapend met een aanstaande Master in de filosofie en grote kennis van het stelsel van ‘De Vierde Weg’ als meer dan 20 jaar ervaring in het trainen van groepen, kan je erop vertrouwen Franks vragen nieuwe perspectieven opent op jouw bedrijf, missie of leven.

Public Speaker

Met meer dan 20 jaar ervaring in het leiden van trainingen en het geven van presentaties op het gebied van persoonlijk leiderschap, is Frank een autoriteit in zijn vakgebied. Franks expertise is gebaseerd op jarenlange ervaring die hij verwierf, met name binnen zijn eigen opleidingsinstituut. (Tools4life, NoMoreGurus) Meer dan 8000 deelnemers volgde hier een levensveranderend curriculum waarvan enkele sprekende testimonials op deze website zijn terug te vinden. Frank beschikt over het vermogen om complexe begrippen te reduceren tot eenvoudige inzichten. In heldere taal verwoordt Frank de essentie van een probleem of dat jou in staat stelt om een fundamenteel inzicht te krijgen in de kern van jouw meest urgente dilemma. Hierdoor wordt het maken van een doordachte keuze intuïtief en kinderlijk eenvoudig. Of je nu worstelt met het verwoorden van je visie of het overbrengen van je missie aan stakeholders, Frank kan je helpen hier helderheid in te scheppen.

Muziekproducent

Franks expertise in contentproductie is geworteld in zijn rijke achtergrond in de muziekindustrie. Als gitarist studeerde Frank van 1980 tot 1985 aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam. Zijn passie voor muziek leidde hem naar verschillende bands (The Boxx, E.Z.Money) waarmee hij toerde, cd-opnames maakte en een aantal bescheiden hits scoorde.

YouTube Playlist Muziek

In 1993 nam Franks carrière een nieuwe wending toen hij eigenaar werd van een van de eerste ‘direct-to-disk’ muziekopnamestudio’s in Amsterdam. (Tapeless Studio) Tot 2004 werkte hij in hier als muziekproducer/technicus met een breed scala aan muzikanten aan diverse cd-opnames en muziekproducties. Deze ervaring heeft Frank niet alleen inzicht gegeven in de werking van de muziekindustrie, maar ook in het opzetten en realiseren van contentproducties vanuit verschillende contexten en modaliteiten, waaronder video, muziek, geluid, beeld en tekst.