|

Web 1.0 | Web 2.0 | Web 3.0

Is jouw online presence nog wel up to date?

Van het statische Web 1.0, waarin we enkel informatie lazen, tot het interactieve Web 2.0 waar we content deelden en creëerden, hebben we nu het intelligente en gedecentraliseerde Web 3.0 dat onze ervaringen personaliseert en begrijpt. Maar in deze snel evoluerende digitale wereld, kun je je nog wel veroorloven zonder Web 3.0 te zijn? Hoe weet je of jouw website echt up-to-date is?

Internet is wellicht het meest overtuigende bewijs van de snel veranderende wereld. Sinds de oprichting van het wereldwijde web heeft het zich voortdurend ontwikkeld. Wat ooit ondenkbaar leek, is nu vaak de standaard. In deze blog richten we ons voornamelijk op de verschillen tussen WEB 1.0 en WEB 2.0, omdat deze het meest relevant zijn voor kleine ondernemers. Hoewel WEB 3.0 volop in ontwikkeling is, is het vanwege de complexiteit en omvang minder relevant voor de kleinere ondernemer. Dat is op zich geen probleem. Echter, het feit dat veel ondernemers nog steeds een WEB 1.0-website hebben, roept vragen op over de houdbaarheid van zo’n verouderd concept en de indruk die zo’n site achterlaat bij jouw bezoekers (potentiële klanten).

Overzicht

WEB 1.0

 • BASIC WEBPAGES
 • HTML
 • E-COMMERCE
 • JAVA & JAVASCRIPT

WEB 2.0

 • SOCIAL MEDIA
 • USER GENERATED CONTENT
 • MOBILE ACCESS
 • HIGH QUALITY VIDEO/AUDIO
 • APPS
 • CORP MONETISING USER DATA
 • HIGH SPEED COMMUNICATION
 • GLOBAL INTERNET ACCESS

WEB 3.O

 • SEMANTIC WEB
 • dAPPS
 • USER MONETISE THEIR DATA
 • NFT’S
 • VR&AR (Metaverse)
 • PERMISSIONLESS BLOCKCHAINS
 • ARTIFICIAL INTELLIGENCE
 • INTEROPERABILITY

Categorieën

Websites kunnen grofweg in drie categorieën worden onderscheiden.

WEB 1.0 [The Static Web]

Een WEB 1.0 website is een website van de eerste generatie. Toen het wereld wijde web medio jaren ’80 van de vorige eeuw werd ontwikkeld, waren websites niet veel meer dan een statische database met gegevens.

 • Kenmerken: Eerste fase van het World Wide Web, voornamelijk bestaande uit statische pagina’s.
 • Interactie: Beperkte interactie; gebruikers konden informatie alleen lezen en niet bijdragen.
 • Voorbeelden: Eenvoudige websites, online brochures.

WEB 2.0 [The Social Web]

Een WEB 2.0. website vertegenwoordigt de main-stream websites van tegenwoordig. Deze categorie van websites heeft een bepaalde mate van interactiviteit en is eropuit om een actieve rol te spelen in de marketing van een organisatie.

 • Kenmerken: Meer interactieve webpagina’s, gebruikers kunnen content creëren en delen.
 • Interactie: Tweerichtingsverkeer; platforms zoals blogs, sociale media en wiki’s laten gebruikers toe om inhoud te creëren en te bewerken.
 • Voorbeelden: Facebook, Wikipedia, YouTube.

WEB 3.0 [the Semantic Web]

Een WEB 3.0. website is een zgn. user generated content website. De social media sites zijn een perfect voorbeeld van deze categorie. De site is in hoge mate interactief en biedt de gebruiker tal van mogelijkheden om zelf marketing op te bedrijven.

 • Kenmerken: Het web begrijpt en reageert op gebruikersinformatie op een meer gepersonaliseerde manier door gebruik te maken van kunstmatige intelligentie.
 • Interactie: Het web kan inhoud interpreteren en gebruikerservaringen personaliseren. Het ondersteunt ook gedecentraliseerde netwerken en technologieën zoals blockchain.
 • Voorbeelden: Decentrale apps (dApps), chatbots die context begrijpen, gepersonaliseerde zoekresultaten.

Passief

Vóór 1999 stond het internet bekend als het “Read-Only” web. De gemiddelde internetgebruiker kon alleen de aangeboden informatie lezen. Simpel gezegd, het vroege web liet gebruikers toe om informatie op te zoeken en te consumeren, zonder veel mogelijkheid tot interactie of bijdrage. Kenmerkend voor dit Web 1.0 tijdperk waren de talloze statische websites die ontstonden tijdens de dot-com boom, welke culmineerde in de dotcom zeepbel. Er was geen tweerichtingscommunicatie tussen de consument en de producent van de informatie. Toch markeerde dit het begin van het informatietijdperk.

Statisch

De eerste winkelwagentje-applicaties, die veel e-commerce websites nu gebruiken, behoren ook tot Web 1.0. Hun voornaamste doel was het presenteren van producten, vergelijkbaar met een catalogus of brochure. Echter, via websites konden winkeliers nu ook een platform bieden voor wereldwijde aankopen. Ondanks dat dit de commerciële potentie van het internet verkende en enige interactie mogelijk maakte, zijn dergelijke websites nog steeds beperkt vergeleken met de huidige verwachtingen van website-interactiviteit.

Algemeen

Een website als een online folder van een organisatie zoals dat kenmerkend is voor een WEB 1.0 site bevat meestal een compleet overzicht van alle aspecten van een organisatie. Weliswaar kan alles overzichtelijk worden onderverdeeld over verschillende menu items maar er ontbreekt een duidelijke gedifferentieerde focus voor de verschillende groepen gebruikers.

Er is geen specifiek gedefinieerde doelgroep in de opzet van de site gebruikt waardoor de site een algemeen karakter krijgt. Hierdoor is de site slecht te rubriceren voor de zoekmachines en ontbreekt het daarom aan organisch gegenereerde traffic.

Linken

Een verouderd website ontwerp ontbreekt het vaak aan outbound linking. De website staat als het ware op zich zelf en heeft geen links met andere websites. Nog belangrijker is dat ook externe websites – en bij voorkeur websites die door google als relevant worden gezien – niet naar een verouderde website wil linken omdat dat natuurlijk slecht is voor zijn google reputatie en ranking.

Marketing

Een WEB 1.0. website die als een online folder op het internet leeft, heeft over het algemeen geen enkele marketing functie. Marketing is de manier waarop een organisatie met zijn doelgroep communiceert over de producten of diensten van het bedrijf met het doel om een conversie te realiseren. Een klassieke WEB 1.0 site is niet ontworpen om unieke bezoekers aan te trekken (zie bovenstaande alinea over linken) om deze te converteren tot leads en uiteindelijk tot een betalende klant.

Quickscan

Zeer binnenkort zal hieronder een quick-scan komen te staan waarmee jij kan checken in welke categorie jouw online presence op dit moment valt, zodat je kan bepalen waar een update jouw organisatie de meeste winst gaat opleveren.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *